Amaç insanları değiştirmek değil, kim olduklarını kıyafetlerle anlatma fırsatını vermektir

X